Lions Club

Gagnef

 

 

Ungdomar 17-20 år i Gagnefs Kommun!

 

 

Nu är det dags att ansöka om stipendier till

LIONS UNGDOMSLÄGER

 

till svenska och internationella ungdomsläger och

familjevistelser i Europa under 3-6 veckor sommaren 2020

 

INOM EUROPA

STÅR LIONS FÖR HELA KOSTNADEN

därför är antalet stipendiater begränsat

 

För upplysningar och ansökningsblanketter, hör av Dig

senast den 29 november 2019 till:

 

Rutger Belin 070 678 04 70

LIONS CLUB GAGNEF

 

Carina S.Persson 072 860 33 82

LIONS CLUB GAGNEF DALDOCKAN

 

 Bankgiro : 763-7192

e-post: info@lionsgagneffloda.se       Hemsida: www.lionsgagneffloda.se     Facebook: www.facebook.com/lionsgagneffloda