Lions Club

Gagnef

VART GÅR PENGARNA VI SAMLAR IN


De pengar som Lions Club Gagnef samlar in går oavkortat till att hjälpa. All administration betalas av medlemmarna i klubben. Tack vare ett brett stöd och engagemang för vårt arbete har Lionsklubben under året kunnat lämna bidrag till olika verksamheter i Gagnefs kommun, i Sverige och i världen.


Bidrag har lämnats till bland annat:

•Barnhem i Rumänien

•Handikappade, sjuka och äldre

•Internationellt ungdomsutbyte

•Lions Cancerforskningsfond

•Lions kulturstipendium

•Lions ungdomsledarstipendium

•Prismaprojektet i Gagnefs kommun

•Baltikum

•Forskning om beroende (Röda Fjädern)

•Läger för barn/ungdom med diabetes

•Lägerverksamhet för skolungdom

•Stöd till fadderbarn

•Tidningar till läkarmottagningar

•Utbildning av lärare i kampen mot droger

•Väntjänsten i Gagnefs kommun

•Lions katastrofberedskap

•Olika sociala stödåtgärder inom Gagnefs kommun

•Världens Barn

Lions Club Gagnef  bankgiro: 763-7192

 Bankgiro : 763-7192

e-post: info@lionsgagneffloda.se       Hemsida: www.lionsgagneffloda.se     Facebook: www.facebook.com/lionsgagneffloda